KOMUNIKATY BIEŻĄCE
   facebook
    konkursy

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

UWAGA - Słuchacze dopuszczeni do → EGZAMINY/SEMESTRALNE w terminie dodatkowym, po semestrze jesiennym roku szkolnego 2021/2022, zobowiązani są przystąpić do nich w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022r.  Niedotrzymanie tego terminy spowoduje skreślenie słuchacza z listy uczniów szkoły.