MATURALNE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Sekretariat Centrum przyjmuje jeszcze zapisy na rok szkolny 2023/2024:

do szkoły podstawowej dla dorosłych,

do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

do szkoły policealnej w zawodzie technik bhp 

na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Nauka w szkole podstawowej, w liceum ogólnokształcącym, w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest bezpłatna.

Na wyższy semestr liceum ogólnokształcącego lub szkoły policealnej może zapisać się osoba, która wcześniej przerwała naukę w liceum ogólnokształcącym, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, szkole policealnej albo w technikum.

ZOBACZ → SZCZEGÓŁY