MATURALNE
    facebook
    kalendarz 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

W roku 2023 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu egzamin maturalny przeprowadzony zostanie dla:

 1. absolwentów IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z roku szkolnego 2021/2022 i z lat wcześniejszych
 2. innych osób skierowanych na egzamin przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie.

UWAGA:

W roku 2023 egzamin maturalny przeprowadzony będzie w FORMULE 2023 i w FORMULE 2015. 

Do egzaminu maturalnego w FORMULE 2023 przystąpię absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy ukończą szkołę w roku 2023.

Do egzaminu w FORMULE 2015 przystąpią absolwenci ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej szkoły średniej, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości.

Absolwenci IX Liceum Ogólnokształcacego dla Dorosłych z roku 2021/2022 i z lat wcześniejszych, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego w roku 2023 zdawać go będą w → FORMULE 2015. 


TERMINY EGZAMINÓW W ROKU 2023:

 • złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu w terminie głównym – 7 lutego 2022
 • termin podstawowy egzaminu
  - część pisemna  od 4 do 23 maja 2023
  - część ustna  od 10 do 23 maja 2023
 • termin dodatkowy
  - część pisemna  od 1 do 19 czerwca 2023
  - część ustna  od 5 do 7 czerwca 2023
 • ogłoszenie wyników egzaminu – 7 lipca 2023
 • termin poprawkowy egzaminu
  - część pisemna – 22 sierpnia 2023
  - część ustna – 21 sierpnia 2023
 • ogłoszenie wyników egzaminu – 8 września 2023

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W ROKU 2023: