NASZA LOKALIZACJA
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Sekretariat Centrum przyjmuje zapisy

na kwalifikacyjny kurs zawodowy

w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

kwalifikacja MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Planowne rozpoczęcie kursu 27 stycznia 2024.

Nauka na kursie jest bezpłatna.


Sekretariat  przyjmuje także zapisy na semestr wiosenny 2023/2024 do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych:

⇒ na semestr II (dla kandydatów, którzy zaliczyli I semestr w klasie pierwszej LO)
na semestr IV (dla kandydatów, którzy zaliczyli III semestr w klasie drugej LO)
na semestr VI (dla kandydatów, którzy zaliczyli semestr V w klasa trzeciej LO)

Nauka w liceum jest bezpłatna.


ZOBACZ → SZCZEGÓŁY