UWAGA:

Szkolenia odbywają się wHotelu STOK w Wiśle

O zakwalifikowaniu uczestnika do odbycia szkolenia w danym terminie decyduje kolejność wpłynięcia dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszenia i umowa szkoleniowa) w wersji papierowej do Biura Projektu w Bytomiu.

Na szkolenia uruchomione w lipcu, po ich czasowym zawieszeniu w marcu z powodu epidemii COVID19, w pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia osób, które już wcześniej zostały zakwalifikowane, ale nie wzięły udziału w szkoleniu.

Podane w tabeli liczby uczestników szkoleń są liczbami maksymalnymi, ustalonymi dla poszczgólnych terminów, ze względu na zachowanie warunków i wymagań sanitarnych.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie, które z ważnych powodów zmuszone będą zrezygnować ze szkolenia, zobowiązane są do pilnego skontaktowania się z Biurem Projektu w Bytomiu wysyłając informację na adres e-mail: szkoleniadoradcow@cku.bytom.pl  Nie zastosowanie się do powyższego skutkować będzie, zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji, obciążeniem takiej osoby kosztem opłaconego szkolenia.


 ↓  ZOBACZ 


KOMUNIKATY

INFORMACJA O PROJEKCIE

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

KONTAKT