Poniżej umieszczone zostały druki deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego.

  • dla słuchaczy Szkoły Policealnej →  POBIERZ
  • dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych  →  POBIERZ

Poniżej umieszczomy został druk wniosku o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/suplementu do dyplomu.


POWROT   EGZAMINY ZAWODOWE

POWROT   KOMUNIKATY

POWROT  INFORMACJE O EGZAMINACH ZAWODOWYCH

POWROT   ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

POWROT  KONTAKT

 

Egzamin zawodowy (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie) jest egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE). W województwie śląskim egzamiy zawodowe dla uczniów i słuchaczy oraz absolwentów szkół i placówek organizuje i przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

Aby uzyskać tytuł zawodowy w wybranym zawodzie trzeba przystąpić i zdać egzamin lub egzaminy potwierdzające kwalifikację lub kwalifikacje składające się na ten zawód.

UWAGA:

Organizatorem egzaminu zawodowego jest OKE, ale egzamin odbywa się w szkole lub placówce, do której uczęszcza lub uczęszczał uczeń lub słuchacz.

Słuchacze i absolwenci Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu (szkoły policealnej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych) przystępują do egzaminów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu.


ZOBACZ – UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI ZIMOWEJ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

→  Upoważnienie do przeprowadzenia egzaminu zawododowego na kwalifikacje A.68. - B.30. - B.33.

→  Upoważnienie do przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kwalifikacje AU.04. - AU.69. - MG.43. - MS.12.


ZOBACZ INFORMACJE O ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIU EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

→  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy programowej z 2012 r.) - kwalifikacje z oznaczeniem dwuliterowym np. B.18. / B.33.

→  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania w roku szkolnym 2019 2020 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ((kształcenie według postawy programowej z 2017 r.) - kwalifikacje z oznaczeniem jednoliterowym np. MG.18./ MG.43./ AU.04. /BD.29. / BD.30.


ZOBACZ INFORMATOR O EGZAMINIE ZAWODOWYM W ZAWODZIE - podstawa programowa z roku 2017

→  MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - kwalifikacja MG.18.

→  TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - kwalifikacje MG.12./MG.18./MG.43.

→  KIEROWCA MECHANIK - kwalifikacja AU.04.

→  TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO - kwalifikacje AU.04./AU.69.

→  TECHNIK BUDOWNICTWA - kwalifikacje BD.29./BD30.


ZOBACZ INFORMATOR O EGZAMINIE ZAWODOWYM W ZAWODZIE - podstawa programowa z roku 2012
 

TECHNIK BUDOWNICTWA - kwalifikacje B.16./B18./B.20./B.30./B33


ZOBACZ INNE INFORMACJE

→  Informacja w sprawie procedur wydawania świadectw potwierdzających kwalifikację i dyplomów technika

→  Generator wniosku o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

→  Instrukcja posługiwania się Informatycznym Systemem Zdawania Egzaminów


POWROT   EGZAMINY ZAWODOWE

POWROT   KOMUNIKATY

POWROT   DRUKI DEKLARACJI I WNIOSKÓW

POWROT   ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

POWROT   KONTAKT