Poniżej umieszczone zostały druki deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego.

UWAGA: Ponieważ obecnie przeprowadzane są w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu "stare" egzaminy zawodowe (egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe) i "nowe" egzaminy zawodowe (egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie) bardzo ważne jest aby przy składaniu deklaracji pobrać, wydrukować, wypełnić i złożyć właściwą deklarację.

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, czyli "starego" egzaminu zawodowego, przystępują absolweni:

  • Szkoły Policealnej dla Dorosłych, którzy skończyli naukę w styczniu 2013 lub wcześniej   →  POBIERZ DEKLARACJĘ
  • Technikum dla Dorosłych (po gimnazjum), którzy skończyli naukę w czerwcu 2014 lub wcześniej  →  POBIERZ DEKLARACJĘ
  • Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych (po szkole zawodowej), którzy skończyli naukę w czerwcu 2015 lub wcześniej  →  POBIERZ DEKLARACJĘ

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, czyli "nowego" egzaminu zawodowego, przystępują słuchacze i absolwenci: