Poniżej umieszczone zostały druki deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego.

  • dla słuchaczy Szkoły Policealnej →  POBIERZ
  • dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych  →  POBIERZ

Poniżej umieszczomy został druk wniosku o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/suplementu do dyplomu.


POWROT   EGZAMINY ZAWODOWE

POWROT   KOMUNIKATY

POWROT  INFORMACJE O EGZAMINACH ZAWODOWYCH

POWROT   ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

POWROT  KONTAKT