W tym miejscu zamieszczane są komunikaty dla osób (słuchaczy oraz absolwentów szkół dla dorosłych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych) przystępujących do egzaminów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu.

EGZAMIN ZAWODOWY - 2019

Harmonogram egzaminów zawodowych w roku 2019

WYNIKI EGZAMINÓW ZDAWANYCH W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2019

Styczeń 2019 - Harmonogram części pisemnej egzaminu zawodowego 

Styczeń 2019 - Harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego

Styczeń 2019 - Wykaz przyborów i pomocy na części pisemnej egzaminu

Styczeń 2019 - Wykaz przyborów i pomocy na części praktycznej egzaminu