W tym miejscu zamieszczane są komunikaty dla osób (słuchaczy oraz absolwentów szkół dla dorosłych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych) przystępujących do egzaminów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu.

EGZAMIN ZAWODOWY - 2018

Harmonogram egzaminów zawodowych w roku 2018

Styczeń 2018 - Harmonogram części pisemnej egzaminu zawodowego

Styczeń 2018 - Harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego


 

► STARY EGZAMIN ZAWODOWY

UWAGA: W roku 2017 w sesji zmiowej (w lutym) i w sesji letniej (czerwiec) egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zostały przeprowadzane po raz ostatni.