Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach części specjalistycznej szkolenia na kwalifikację wstępną oraz szkolenia na prawo jazdy kat. C

  1. Informacja o konkursie
  2. Oferta → (PDF) (Ms Word)
  3. Załącznik nr 1 do oferty → (PDF) (Ms Word)
  4. Załacznik nr 2 do oferty → (PDF) (Ms Word)