W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienie na wykonanie usługi pn. Przeprowadzenie zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach części specjalistycznej szkolenia na kwalifikację wstępna przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C i C+E dla słuchaczy, działającej w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, Szkoły Policealnej nr 7, kształcących się w zawodzie: technik transportu drogowego udzielone zostanie OŚRODKOWI SZKOLENIOWO-USŁUGOWEMU "RAJD" w Radzionkowie, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.