ZAMÓWIENIE  UDZIELONE  ZOSTAŁO  "BODEKO HOTELE"  SPÓŁKA  Z  O.O.  Z  SIEDZIBĄ  W WIŚLE UL.JAWORNIK 52A