W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienie na wykonanie usługi pn. Przeprowadzenie zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach części specjalistycznej szkolenia na kwalifikację wstępna przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C i C+E dla słuchaczy, działającej w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, Szkoły Policealnej nr 7, kształcących się w zawodzie: technik transportu drogowego udzielone zostanie OŚRODKOWI SZKOLENIOWO-USŁUGOWEMU "RAJD" w Radzionkowie, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.


 

ZAMÓWIENIE UDZIELONE ZOSTAŁO OŚRODKOWI SZKOLENIA "ROMA" ROLAND GARSTKOWIAK W BYTOMIU


 


ZAMÓWIENIE  UDZIELONE  ZOSTAŁO  "BODEKO HOTELE"  SPÓŁKA  Z  O.O.  Z  SIEDZIBĄ  W WIŚLE UL.JAWORNIK 52A