1. Informacja o konkursie ofert
 2. Wzór oferty
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 4. Oświadczenie o akceptowaniu warunków realizacji zamówienia
 5. Informacja w sprawie złożonych ofert
 6. Informacja w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia

Odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE: Czy w wycenie oferty należy uwzględnić koszty ODTJ /Symulatora?

ODPOWIEDŹ: Zlecenie obejmować będzie tylko zajęcia praktyczne w ruchu drogowym w wymiarze 8 godzin (§ 7 ust. 3 pkt 2b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy).


 1. Informacja o konkursie ofert
 2. Wzór oferty
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 4. Oświadczenie o akceptowaniu warunków realizacji zamówienia
 5. Informacja w sprawie złożonych ofert
 6. Informacja w sprawie wyboru wykonawcy

Odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE: Czy w ofercie należy uwzglednić szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy?

ODPOWIEDŹ: Tak. W ofercie należy uwzględnić szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy.