W tym miejscu udostępniane są informacje dla słuchaczy i absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu przygotowujących się egzaminów zawodowych.

  • W zakładce KOMUNIKATY umieszczane są komunikaty dyrekcji dla słuchaczy i absolwentów Centrum przystępujących do egzaminów zawodowych oraz nauczycieli - czlonków zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających ezgaminy.
  • W zakładce INFORMACJE O EGZAMINACH ZAWODOWYCH umieszczone są informacje na temat tego czym jest egzamin zawodowy, jakie są rodzaje egzaminów zawodowych, w jakie sposób, kto i gdzie je przeprowadza itp.
  • W zakładce DRUKI DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU umieszczone są formularze druków, które słuchacz lub absolwent zamierzajęcy przystapić do egzaminu winien pobrać, wypisać i złożyć w sekretariacie Centrum lub w Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie i wyznaczonym terminie.
  • W zakładce ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA umieszczone są krótkie informacje na temat egzaminów opracowane w formie odpowiedzi na pytania. Lista odpowiedzi jest na bieżąco uzupełniana o odpowiedzi na nowe nadysłane pytania.

ZOBACZ:

→  Komunikaty
→  Informacje o egzaminach zawodowych
→  Druki deklaracji i wniosków
→  Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
→  Kontakt