W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu (CKU) przeprowadzony jest egzamin maturalny dla:

  1. absolwentów IX Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład CKU,
  2. innych osób skierowanych na egzamin przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie.

 ZOBACZ:

→  Informacje dla maturzystów

→  Ustna matura z języka polskiego STARA

→  Matura z języka polskiego NOWA