Wydawanie świadectw ukończenia szkoły absolwentom IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych rozpocznie się w środę 29 kwietnia 2020 r.
Absolwent odebrać może swoje świadectwo osobiście w sekretariacie Centrum po wcześniejszym, telefonicznym (tel. 32 281 60 76 w. 31), ustaleniu terminu i godziny odbioru. Świadectwa wydawane będą z zachowaniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W szczególności dotyczy to przestrzegania zasad bezpieczeństwa: maseczki, rękawiczki, własny długopis osoby odbierającej. Warunkiem wydanie świadectwa jest także zwrot książek wypożyczonych z szkolnej biblioteki.