Zgodnie z Rozporządzeeniem Ministra Edukacji Narodowej
obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone są w Centrum z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na szkolnej platformie edukacyjnej → Moodle została utworzona kategoria → ZAJĘCIA ON-LINE z dwoma podkategoriami → WYDZIAŁ ZAOCZNY i→ WYDZIAŁ WIECZOROWY.  Z kolei w każdej z nich umieszczone zostały kursy oznaczone nazwami symbolami oddziałów (klas szkolnych i grup KKZ). Każdy kurs składa się z PRZEDMIOTÓW, z których w semestrze wiosennym realizowane są obowiązkowe zajęcia.

Po kliknięciu w nazwę oddziału ukaże się lista przedmiotów wraz z przygotowanymi przez nauczyciela poleceniami, które należy wykonać. Realizacja poleceń będzie oceniana, a uzyskane oceny będą uwzględnione przy klasyfikacji semestralnej. Niekorzystanie z zajęć on-line i niewykonywanie poleceń nauczycieli będzie traktowanie jak nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach i może skutkować skreśleniem z listy uczniów szkoły (liceum lub szkoły policealnej) albo z listy słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

UWAGA:  DOSTĘP I KORZYSTANIE Z KURSÓW UMIESZCZONYCH W KATEGORII ZAJĘCIA ON-LINE NIE WYMAGA LOGOWANIA.
ŻEBY WEJŚĆ NA WYBRANY KURS NALEŻY:

  1. KLIKNĄĆ W PRZYCISK MOODLE UMIESZCZONY NA TEJ STRONIE
  2. PO PRZEJŚCIU NA STRONĘ MOODLE KLIKNĄĆ W PRZYCISK ZALOGUJ SIĘ JAKO GOŚĆ

UWAGA: PROSIMY SŁUCHACZY O WYPEŁNIENIE ZNAJDUJĄCEJ SIĘ TUTAJ → ANKIETY
Informacje uzyskane z wypełnionych ankiet zostaną wykorzystane przy przygotowywaniu i prowadzaniu zajęć on-line.