UWAGA!

Wiejący, silny wiatr spowodował uszkodzenie dachu budynku szkolnego, z którego spadają obluzowane dachówki. W związku z powyższym zaleca się:

• pozostawanie samochodów w bezpiecznej odległości od budynku,

• nieprzechodzenie pod taśmami oddzielającymi obszary szczególnie niebezpieczne,

• korzystanie z głównego wejścia do budynku.