SZKOŁA POLICEALNA

technik administracji

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

technik geodeta

technik transportu drogowego

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

kwalifikacja B.18.

kwalifikacja B.30.

kwalifikacja B.33.

kwalifikacja M.12.

kwalifikacja M.18.

kwalifikacja M.42.