z7W dniu 17 marca 2016r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego przy ul. Powstańców 10 odbył się wykład otwarty prof. zw. dr hab. Bogdana Dembińskiego nt. „U źródeł matematycznego przyrodoznawstwa”.

Wykład cieszył się zainteresowaniem zarówno młodzieży jak i osób starszych. Uczestniczyli w nim słuchacze Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych: IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego, Państwowych Szkół Budownictwa – Zespół Szkół, II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego, Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Po wysłuchaniu wykładu uczestnicy mogli zwiedzić wystawę fotografii „Matematyka i liczba Pi w literaturze”, przygotowaną przez nauczycielki CKU Lucynę Barańską i Aleksandrę Swojnóg oraz wystawę prac uczniów PSB-ZS. Wykład i wystawy przygotowane zostały w ramach IX Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 2016 „QUO VADIS liczbo Pi”.

Zobacz zdjęcia w galerii CKU.

Zobacz również zdjęcia z imprezy w Galerii Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przeczytaj podsumowanie Festiwalu na stronie miejskiej Bytomia.

Prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński – to filozof i historyk filozofii, miłośnik astronomii, taternik i żeglarz morski, profesor nauk humanistycznych. Kieruje Zakładem Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Śląskiego. Jest członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności.

Zasadniczy przedmiot jego zainteresowań stanowi filozofia starożytna, szczególnie filozofia Platońska i związane z nią nurty. Zajmuje się również współczesną filozofią nauk przyrodniczych, koncentrując uwagę na filozofii matematyki. Bierze udział w światowych kongresach filozofii i seminariach Centrum Kopernika (Penrose 2010, Ellis 2012).
Prof. Dembiński od kilku lat współpracuje z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, prowadząc wykłady otwarte dla słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W czasie zeszłorocznego VIII Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki przedstawił wykład „Fizyka i metafizyka światła”.