targi 2016 004W dniach 15 i 16 marca 2016 r. w ramach IX Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki odbyły się Targi Edukacji.

Pierwszy dzień Targów był dniem poświęconym na przedstawienie oferty bytomskich szkół ponagimnazjalnych. W hali sportowej "Na Skarpie" w Bytomiu-Szombierkach swoje stoiska wystawiły wszystkie bytomskie szkoły zawodowe i technika oraz licea ogólnokształcące.

Dzień drugi był przeznaczony dla tegorocznych absolwentów liceów i techników. W Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Powstańców Śląskich oferty zaprezentowały śląskie uczelnie wyższe i działające w Bytomiu szkoły policealne.

Jak zwykle Centrum Kształcenia Ustawicznego przygotowało i przedstawiło swoją ofertę w obydwu dniach. Co prawda we wtorek 15 marca Targi odwiedzali przede wszystkim uczniowie trzecich klas gimnazjów, czyli osoby niepełnoletnie, ale przecież do szkół dla dorosłych działająctch w Centrum zgodnie z obowiązującmi przepisami mogą (po spełnieniu określonych warunków) zostać przyjęci słuchacze 16-letni.

Stoisko Centrum przygotowali i czasie targów obsługiwali - udzielając odwiedzającym wszystkich informacji - pracownicy Centrum: mgr Teresa Różańska-Korczak, mgr Elżbieta Wojdyła, mgr Aneta Dykierek i Klaudia Halupczok oraz troje słuchaczy kierunku technik administracji w Szkole Policealnej nr 7 dla Dorosłych: Danuta Hawryszków, Aleksandra Wróblewska i Sebastian Taube.

ZOBACZ galerię zdjęć z tej imprezy.