W związku z przedłużeniem, przez Ministra Edukacji Narodowej, przerwy w nauczaniu stacjonarnym do 24 maja, w Centrum Kształcenia Ustawicznego wprowadzone zostały nowe zasady prowadzenia zajęć ON LINE.
Od 4 maja udział w zajęciach wymaga zalogowania się na szkolną platformę Moodle.
Dostęp do zajęć ON LINE mają tylko słuchacze posiadający konta osobiste na szkolnej platformie Moodle.