UWAGA SŁUCHACZE WYDZIAŁU ZAOCZNEGO SEMESTRÓW:
II LO/g, IV LO1/g, IV LO2/zsz, I orb BD.30. KKZ oraz II mps MG.18. KKZ

Informacje dla słuchaczy, w/w semestrów, w sprawie zdalnego sposobu przeprowadzenia egzaminów semestralnych, które zgodnie z wcześniejszym planem miały być przeprowadzone w marcu i kwietniu umieszczane będą systematycznie, począwszy od piątku 17 kwietnia, na szkolnej platformie edukacyjnej Moodle, w bloku ZAJĘCIA ON LINE - egzaminy semestralne Wydział Zaoczny: II LO/g, IV LO1/g, IV LO2/zsz, I orb KKZ, II mps KKZ.

ZOBOWIĄZJUJE SIĘ słuchaczy w/w semestrów do zapoznania się z zamieszczonymi tam informacjami.

UWAGA - Warunkiem uzyskania dostępu do umieszczonych na platformie Moodle informacji oraz do testów egzaminacyjnych jest zalogowanie się na platformie Moodla, po uprzednim założeniu konta osobistego.