Zgodnie z decyzją Ministra Edukcji Narodowej
od czwartku 12 marca do środy 25 marca br.
funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
W podanym okresie w Centrum
nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne
na Wydziale Wieczorowym i na Wydziale Zaocznym
.

Sekretariat Centrum będzie czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 - 16.00.