silhouette construction man

 

 

Po feriach zimowych rozpoczną się w Centrum zajęcia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym przygotowującym do państwowego egzaminu zawodowego na kwalifikację BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysłów. Pierwsze zajęcia zaplanowane zostały na sobotę i niedzielę - 1 i 2 lutego.

Kwalifikacja BD.30. jest jedną z kwalifikacji składających się na zawód technik budownictwa. Kurs obejmuje następujące bloki tematyczne: 1. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych; 2. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego; 3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowanych; 4. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowanych; 5. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Są jeszcze wolne miejsca.
ZAPRASZAMY