CKU Pomaga 120 grudnia 2019 r. zakończyliśmy zbiórkę darów, w ramach świątecznej akcji CKU POMAGA, dla pani Danuty z Bytomia. Hojność darczyńców – słuchaczy wydziałów wieczorowego i zaocznego, nauczycieli, administracji, emerytowanych nauczycieli oraz słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku była jak zwykle ogromna. W sumie spakowaliśmy kilka kartonów i dużych toreb, spełniając wielokrotnie potrzeby Pani Danuty. Akcji towarzyszyło wiele historii płynących prosto z serca.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i wolontariuszom zaangażowamym w akcję, w szczególności zaś Samorządowi Słuchaczy szkoły - inicjatorom akcji CKU Pomaga.

Dyrekcja
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu


Podziękowania darczyńcom przesłała także Pani Danuta.
W swoim liście napisała między innymi "Dobro uczynione przez Was dzisiaj mnie - jutro do Was wróci... zwieloktrotnie".

PRZECZYTAJ CAŁY LIST