KOMUNIKAT DLA WSZYSTKICH SŁUCHACZY I ABSOLWENTÓW
PRZYSTĘPUJĄCYCH W STYCZNIU i LUTYM 2020 DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

W związku z nieuregulowaniem opłat egzaminacyjnych przez niektóre z osób przystępujących w styczniu i lutym do egzaminu zawodowego, nastąpiły drobne korekty harmonogramu egzaminów.

AKTUALNY HARMONOGRAM EGZAMINÓW DOSTĘPNY JEST W ZAKŁADCE → EGZAMINY ZAWODOWE → KOMUNIKATY