W zakładce Egzaminy zawodowe - komunikaty dostępny jest harmonogram egzaminów zawodowych, którę zostaną przeprowadzone w Centrmm Kształcenia Ustawicznego w sesji zimowej tj. w styczniu i lutym 2020 roku. Egzaminy przeprowadzone zostaną w kwalifikacjach:

  • A.68. Obsługa klienta w jednostce admnistracyjnej
  • A.70. Organizacja przewodu środkami transportu drogowego
  • B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  • B.30. Sporządzanie kosztorystów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
  • B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
  • AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego
  • AU.69. Organizacja przewodu środkami transportu drogowego
  • MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
  • MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych