Przypominamy wszystkim słuchaczom klas programowo najwyższych Liceum Ogólnokształcącego,

że dnia 30 września 2019 r. upływa termin składania deklaracji maturalnych.

Druki deklaracji można pobrać na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej www.oke.jaworzno.pl lub w sekretariacie szkoły.