Wyniki egzaminu przeprowadzonego w sierpniu 2019 oraz świadectwa dojrzałości  będą do odbioru

od środy 11 września 2019 r. od godziny 12.00 w sekretariacie szkoły (pok.041).


Wyniki egzaminu dla wszystkich zdających będą dostępne 11 września 2019 r. na stronie www.oke.jaworzno.pl w zakładce: serwisy > serwisy dla zdających > wyniki egzaminu maturalnego.