Uwaga info 259x188

Słuchacze:

  • Szkoły Policealnej - kierunek: technik transportu drogowego (semestr 2 td),
  • Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego - kwalifikacja: wykonywanie robót murarskich i malarskich (semestr III mt),
  • Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego - kwalifikacja: organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (semestr I orb),
  • Kwalifikacyjnego kursu Zawodowego - kwalifikacja: organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (semestr I ops).

proszeni są o wypisanie i złożenie w Sekretariacie, do poniedziałku 9 września, deklaracji przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji zimowej 2020 (styczeń – luty 2020).

UWAGA → Słuchacze Szkoły Policealnej (semestr 2 td) zamierzający w styczniu 2020 r. przystąpić do egzaminu zawodowego poprawkowego po sesji letniej (czerwiec-lipiec 2019) zobowiązani są złożyć deklaracje w Sekretariacie w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu.

UWAGA → Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych zamierzający w styczniu 2020 r. przystąpić do egzaminu zawodowego poprawkowego, składają deklaracje do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.