Informacja dla słuchaczy i absolwentów Szkoły Policealnej dla Dorosłych

Wyniki egzaminu przeprowadzonego w sesji czerwiec-lipiec 2019 oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie będą do odbioru od piątku 30 sierpnia 2019 r. od godziny 12.30 w sekretariacie szkoły (pok.041)

Informacja dla absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbierają zaswiadczenia i dyplomy osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4 od dnia 30 sierpnia 2019 r.

  • 30 sierpnia 2019 r. (piątek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.30 – 16.00.
  • od 2 września wyniki i świadectwa będą wydawane w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00 - 15.00.

Wyniki egzaminu dla wszystkich zdających będą dostępne 30 sierpnia 2019 r. na stronie www.oke.jaworzno.pl w zakładce:  serwisy > serwisy dla zdających > wyniki egzaminów zawodowych.