MATURA POPRAWKOWA

20 sierpnia 2019 r. - godz. 9:00 - egzamin pisemny - MATEMATYKA (zakres podstawowy)

20 sierpnia 2019 r. - godz. 9:30 - egzamin ustny - JĘZYK ANGIELSKI

Do egzaminu w terminie poprawkowym mogą przystąpić tylko osoby, które złożyły do 11 lipca br. oświadczenia o zamiarze przystąpienia do tego egzaminu. Osoby zdające egzamin zgłaszają się pół godziny wcześniej z dowodem osobistym. Przypominamy o zabraniu na egzamin z matematyki: linijki, kakulatora prostego i długopisu z czarnym wkładem.

godz pracy sekretariatu