bhp001


W dniu 29 stycznia 2019 r. absolwenci trzysemestralnej szkoły policealnej w zawodzie Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (kwalifikacja MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy) otrzymali z rąk pana dyrektora Ryszarda Kłaka świadectwa ukończenia szkoły. Życzymy sukcesów na egzaminach oraz w karierze zawodowej!