Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu prowadzi ostatni nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane według starej podstawy programowej (z roku 2012).

Centrum przyjmuje zapisy na kursy zawodowe na kwalifikacje:

w zawódzie: TECHNIK BUDOWNICTWA

  • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (rozpoczęcie kursu - styczeń/luty 2019, zakończenie - kwiecień/maj 2019)
  • B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (rozpoczęcie kursu - wrzesień 2019, zakończenie - listopad/grudzień 2019)

w zawodach: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH i TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (rozpoczęcie kursu - styczeń/luty 2019, zakończenie - listopad/grudzień 2019)

w zawodzie: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  • M.42. Organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (rozpoczęcie kursu - wrzesien 2019, zakończenie - listopad/grudzień 2019).

Zaproszenie do udziału w ww. kursach skierowane jest w szczególności do osób, które wcześniej ukończyły lub aktualnie uczęszczają na kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane według podstawy programowej z roku 2012 w zawodzie technik budownictwa - kwalifikacje B.18., B.30. B.33.) i w zawodzie technik pojazdów samochodowych - kwalifikacje: M.12., M.18.M.42.). Zgodnie z przepisami kursy takie mogą być prowadzone tylko do końca 2019 roku.

Od 1 września 2019 roku kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane będą według nowych podstw programowych.

Szczegółowe informacje uzyskać można osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Centrum (pok. 041, tel. 322 816 076 w.31).