package

 

 

6 grudnia 2018r. zakończyliśmy zbiórkę darów dla pani Barbary z Rudy Śląskiej w ramach ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Hojność słuchaczy Wydziałów Wieczorowego i Zaocznego oraz słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nauczycieli (obecnych i emerytowanych), pracowników administracji  i wielu innych osób (darczyńca z Niemiec podarował Pani Barbarze aparat słuchowy) przerosła nasze oczekiwania.

W sumie spakowaliśmy 17 kartonów (na zdjęciach) spełniając wielokrotnie wszystkie prośby Pani Barbary. Spotkaliśmy się ze wzruszającymi przykładami spontanicznej pomocy, np. słuchacz Wydziału Wieczorowego przyniósł torbę pełną produktów - właśnie rozpoczął nową pracę i postanowił podzielić się z panią Barbarą pierwszą otrzymaną wypłatą. Podobnych historii jest wiele.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, a także wolontariuszom, którzy zaangażowali się w zabranie darów i zapakowanie paczek. W szczególności dziękujemy inicjatorom akcji – Zarządowi Samorządu Słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, którego kolejną, zaplanowaną akcją będzie zbiórka pieniędzy na Wielką Orkierstrę Świątecznej Pomocy.

D Z I Ę K U J Ę M Y  ZA  J U Ż  I S P O T K A J M Y  S I Ę  W  S T Y C Z N I U  ! ! !

paczka 004