Wykl B Starzyczny

 

W dniu 3 listopada 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu odbył się wykład dotyczący problemów integracyjnych II Rzeczypospolitej. Celem wykładu było uświadomienie słuchaczom CKU skali wyzwań w obliczu, których sto lat temu stanęli obywatele odrodzonego państwa polskiego. Odbudowa niepodległej Rzeczypospolitej z ziem wchodzących przed I wojną światową w skład różnych organizmów państwowych, skutkowało odziedziczeniem mozaiki systemów prawnych, komunikacyjnych, walutowych, itd.

mapa zlepek prawny

 

 

 

W trakcie wykładu wygłoszonego przez nauczyciela historii w CKU Bogdana Starzycznego słuchacze mogli zapoznać się z różnicami jakie występowały pomiędzy poszczególnymi częściami Rzeczypospolitej oraz procesem integracji tych ziem w granicach niepodległej Rzeczypospolitej.


UWAGA: Informację o miejskich obchodach Święta Niepodległości znależź można na stronie www.bytom.pl