Na stronie egz_zawodowe w zakładce KOMUNIKATY zamieszczona została informacja o terminach części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego dla słuchaczy i absolowentów Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.