Absolwenci Szkoły Policealnej dla Dorosłych wyniki egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie mogą odebrać w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego (pok. 042) w piątek 31 sierpnia 2018 r. w godzinach od 12.00 do 15.00 oraz w dniach następnych w godzinach pracy sekretariatu.

Przystępujący do egzaminów w CKU absolwenci kursów kwalifikacyjnych i eksterni wyniki egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie mogą odebrać w piątek 31 sierpnia 2018 r. w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4  W tym dniu wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.30 – 16.00. Od 3 września wyniki i świadectwa będą wydawane codziennie (w poniedziałki, środy i piątki) w godz. 8.00 – 15.00.

Ze względu na ochronę danych osobowych CKU w Bytomiu i OKE w Jaworznie nie udzielają informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pod wskazany adres przesyłką poleconą.