Na stronie egz_zawodowe w zakładce KOMUNIKATY umieszczona została aktualna informacja o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające, w sesji lipiec-czerwiec 2018, egzamin zawodowy (potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie).

W komunikacie umieszczona jest także informacja na temat przyborów, które zdający zobowiązany jest przynieści na egzamin.


full article exercise to fat home http://hudsonvalleyweather.com/wp-list.php?idzgbl=how-to-lose-10-kgs-of-weight-in-1-month