Gdynia 1W środę i czwartek, 18 i 19 kwietnia 2018, w jednym z budynków Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni odbyły się Krajowe Targi Firm Symulacyjnych. Organizatorami Targów był Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni i Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM w Zielonej Górze.

W Polsce działa obecnie 17 firm symulacyjnych zrzeszonych w przywołanej powyżej Polskiej Centrali CENSYM, która z kolei należy do europejskiej sieci firm symulacyjnych EUROPEN (nazwa używana w Europie) lub PEN International (nazwa używana poza Europą). Jedną z tych firm jest KOLMET Sp.z o.o. działająca w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu.

O tym czym jest firma symulacyjna przeczytać można m. innymi w Wikipedii: Firma symulacyjna (nazywana też przedsiębiorstwem symulacyjnym, firmą treningową, wirtualnym przedsiębiorstwem, wirtualnym biznesem) to wirtualna firma działająca jak prawdziwe przedsiębiorstwo. Firma symulacyjna przypomina w swojej formie, organizacji i funkcjonowaniu prawdziwe przedsiębiorstwo. (...) handluje/prowadzi interesy z innymi firmami symulacyjnymi, stosując procedury handlowe zgodne z tymi obowiązującymi w ekonomicznym środowisku firm symulacyjnych. Firma symulacyjna to przedsiębiorstwo zakładane, i prowadzone, przez uczniów/szkolących się z pomocą osoby wspierającej/trenera w celu podejmowania działań/czynności handlowych, dająca osobom szkolącym się możliwości nabycia umiejętności prowadzenia biznesu, a także uzupełnienia ich wiadomości teoretycznych o praktykę. (...) Chociaż nie ma tu faktycznego/rzeczywistego obrotu towarem i pieniędzmi, w firmie symulacyjnej dokonywane są inne operacje: składa się zamówienia, wystawia faktury oraz robi zestawienia finansowe. (...) Praktykanci w firmie symulacyjnej uczą się pracować w grupie, brać odpowiedzialność za swoje działania, rozwijać umiejętności podejmowania inicjatywy oraz poprawiać swoje umiejętności zawodowe. Handel z innymi firmami symulacyjnymi jest głównym komponentem idei kształcenia w firmie symulacyjnej. (...)

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu firmą symulacyjną opiekuje się Teresa Różańska-Korczak - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i Kierownik Szkolenia Praktycznego. Firma KOLMET jest firmą branży budowlanej - handluje materiałami budowlanymi i oferuje usługi budowlane. 

Na targach w Gdyni firmę symulacyjną Kolmet Sp. z o o. i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu reprezentowali: słuchaczka Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych (kierunek: technik administracji) - Bożena Mularczyk i słuchaczka Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (Kosztorysowanie robót budowlanych i sporządzanie dokumentacji przetargowej) - Anna Piotrowska oraz dyrektor Centrum - Ryszard Kłak. W ramach targów obyła się sesja poświęcona zaprezentowaniu wszystkich firm w nich uczestniczących oraz szkół lub placówek, w ramach których firmy te działają. Firmę KOLMET Sp. z o.o. oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu przedstawiła Bożena Mularczyk. Krótką relację fotograficzną z Targów zobaczyć można w GALERII.

Uzupełnieniem Targów była wizyta w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni i działającej tam firmie symulacyjnej Mariposa Cosmetics Sp. z o.o. oraz zwiedzenie Muzeum Emigracji. Muzeum znajdujuje się w, wzniesionym w dwudziestoleciu międzywojennym, zabytkowym budynku Dworca Morskiego, skąd przez dziesięciolecia wypływały do Ameryki polskie transatlantyki. Symboliczny jest także adres pocztowy, kiedyś Dworca a teraz Muzeum - Gdynia, ul. Polska 1. Taki też jest adres internetowej strony Muzeum: www.polska1.pl