W zakładce EGZAMIANY ZAWODOWE → KOMUNIKATY dostępne są harmonogramy części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego, który zostanie przeprowadzony w Centrum Kształcenia Ustawicznego w czerwcu i lipcu 2018. Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o zapoznanię się z harmonogramami.

Egzaminy zostaną przeprowadzone w następujących zawodach i kwalifikacjach:

  • technik administracji - kwalifikacja A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy - kwalifikacja Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
  • technik transportu drogowego - kwalifikacja A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego
  • technik transportu drogowego - kwalifikacja A.70. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
  • technik transporu drogowego - kwalifikacja wstępna przyspieszona
  • technik renowacji elementów architektury - kwalifikacja B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
  • technik budownictwa/murarz-tynkarz - kwalifikacja B.18. Wykonywanie robór murarskich i tynkarskich
  • technik budownictwa - kwalifikacja B.30. Wykonywanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji prztargowej
  • technik budownictwa - kwalifikacja B.33. - Organizacja i kontrolowanie róbót budowlanych
  • technik pojazdów samochodowych - kwalifikacja M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

meal plan muscle mass best weight loss exercises for total gym