IMG 375030 uciśnieć klatki piersiowej i 2 oddechy - tak według najnowszych zaleceń Europejskiej Rady Resuscytacji powinna być przeprowadzana akcja ratowania poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem.

W niedzielę 8 kwietnia 2018r. słuchacze i wykładowcy Centrum Kształcenia Ustawicznego wzięli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym w wyniku wypadków drogowych, wypadków przy pracy oraz innym osobom, które takiej pomocy potrzebują.

Termin "pierwsza pomoc" obejmuje zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Polskie prawo nakłada na świadka zdarzenia obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ipowiadomienia służb ratowniczych. Dlatego warto znać podstawowe zasady zachowania wsytuacji wypadku, katastrofy czy zamachu. Wiedza i praktyczne umiejętności na temat zasad udzielania pomocy poszkodowanemu może komuś uratować życie.

Prowadzący szkolenie p. Adam Moskwa - ratownik z uprawnieniem MSWiA i instruktor Europejskiej Rady Resuscytacji - nie tylko demonstrował, w sposób praktyczny, co należy robić w konktretnej sytuacji, ale także tłumaczył jak się należy zachować przed przystąpieniem do udzielania pomocy i w jej trakcie. Kiedy udzielać pomocy, a kiedy jej nie podejmować, jak pozyskać pomoc ze strony innych znajdujących się w pobliżu osób, jak formułować komunikat przekazywany do służb ratunkowych, jak reagować na zachowania gapiów. W czasie szkolenia omawiane tematy prowadzący ilustrował odpowiednio dobranymi ilustracjami i filmami, a do demonstracji kolejnych czynności ratowniczych zapraszał słuchaczy. (fot. Lucyna Barańska). Więcej zdjęć można obejrzeć w naszej galerii.