KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY i ABSOLWENTÓW SZKOŁY POLICEALNEJ

Wyniki egzaminu zawodowego oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie będą do odbioru w sekretariacie CKU w piątek 23 marca w godzinach od 12.00 do 15.00 i w dniach następnych w godzinach pracy sekretariatu.

Ze względu na ochronę danych osobowych CKU nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem). Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pod wskazany adres przesyłką poleconą.


KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH  i OSÓB ZADJĄCYCH EGZAMIN W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM

Wyniki egzaminu zawodowego oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie będą do odbioru w siedzibie Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie (ul. Mickiewicza 4) w piątek 23 marca w godzinach od 7.00 do 16.30 i w dniach następnych: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8.00 do 15.00.

Ze względu na ochronę danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem). Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pod wskazany adres przesyłką poleconą.


UWAGA

Zdający, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 i nie zdali całości  lub jednej z części egzaminu, mają prawo złożyć deklaracje do ponownego przystąpienia do tego egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2018 w terminie od 23 do 30 marca 2018 roku.