Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinię w Bytomiu informuje, iż podobnie jak w latach ubiegłych, w 2018 roku na terenie Miasta Bytom realizowany jest program pilotażowy Aktywny Samorząd. W ramach programu osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym mogą uzyskać dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium i w szkole wyższej.

Wnioski składać można: na rok szkolny 2017/2018 od 12 marca do 30 marca; na rok szkolny 2018/2019 od 10 września do 10 paździenika br.

Zainteresowane osoby powinny się skontaktować z MOPR w Bytomiu tel. (32) 388 67 03.