W sobotę 13 stycznia w Centrum rozpoczęły się zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ):

M.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
(zawody: mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych)

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
(zawód: technik pojazdów samochodowych)

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
(zawód: technik budownictwa)


UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY

ZOSTAŁO JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC (tel. 322 816 076)

ZOBACZ SZCZEGÓŁY