W zakładce EGZAMINY ZAWODOWE - KOMUNIKATY dostępne są harmonogramy częśći pisemnej iczęści ustnej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w styczniu 2018 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu.