W zakładce EGZAMINY ZAWODOWE  w punkcie INFORMACJE O EGZAMINACH ZAWODOWYCH umieszczone zostały opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną informatory dla osób zamierzajacych w roku 2018 przystąpić do egzaminu zawodowego.

Z treścią informatorów powinny się zapoznać wszystkie osoby, które zamierzają w roku kalendarzowym 2018 przystąpić w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu do egzaminu zawodowego.

Najważniejsze informacje zostały zaznaczone pogrubionym tekstem.