UWAGA dla słuchaczy obecnych klas programowo najwyższych tj. 3 LO, V LO1, V LO2

Dnia 30 września 2017 r. upływa termin składania deklaracji przystąpienia do matury w maju 2018

W zakładce MATURA - Informacje dla maturzystów znajdują się informacje dotyczące matury oraz przykładowo wypełniona deklaracja 1a_N do egzaminu w Nowej Formule obowiązującej absolwentów liceów ogólnokształcących od 2015 roku.