K M Herman
Słuchacz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu znowu odniósł sukces!

Od trzynastu lat Muzeum Górnośląskie organizuje Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”. W ramach konkursu co roku młodzież opisuje jeden obraz z Galerii Malarstwa Polskiego. Prace oceniane są w trzech kategoriach – gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i obcojęzycznej. Najlepsze prace są drukowane w publikacji pokonkursowej. W tym roku obiektem zmagań konkursowych był obraz Olgi Boznańskiej „Dziewczynka przy oknie” namalowany przez artystkę około 1890 roku. Swoje prace (opowiadania, eseje, analizy porównawcze, wiersze i dramaty) przysłało aż 230 uczestników. Honorowy patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2 czerwca w Muzeum w czasie uroczystej gali nagrody, statuetki i dyplomy wręczyli autorom najlepszych prac dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Leszek Jodliński, sekretarz Urzędu Miejskiego w Bytomiu Krzysztof Przybylski oraz przewodnicząca jury Iwona Mohl.

Jako jedyny bytomianin w gronie nagrodzonych znalazł się Krzysztof Marek Herman słuchacz trzeciej klasy XI Liceum Ogólnokształcego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu. Krzysztof Herman nadesłał na konkurs esej pod tytułem „Dzień poza kalendarzem” napisany pod kierunkiem mgr Bożeny Miś. Podczas wręczania nagrody dyrektor Muzeum Leszek Jodliński podkreślił ciekawe ujęcie tematu i wyróżniającą się formę tekstu. A w opinii konkursowego jury przeczytać można, że "autor dokonał bardzo dokładnej analizy dzieła Olgi Boznańskiej, wydawać by się mogło, w sposób bardzo klasyczny i przez to dość suchy. Jednak w rzeczowej wypowiedzi co chwila pojawia nam się subiektywne spojrzenie autora. Przez ten fakt mamy wrażenie, że analiza tworzy się na naszych oczach, śledzimy myśl autora i z ciekawościa zastanawiamy się, w którą stronę podąży."

Wbrew obiegowym opiniom wrażliwość młodych ludzi na sztukę pozostaje duża, z czego trzeba się nam cieszyć. Gratulujemy Krzysztofie!

Zobacz → Krzysztof Marek Herman "Dzień poza kalendarzem"

Zobacz →  Książeczka z pracami laureatów XIII edycji konkursu

Zobacz → Zdjęcia w GALERII i na stronie Muzeum