obraz a slowo www 600x400Krzysztof Marek Herman słuchacz trzeciej klasy IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, działającego w ramach CKU w Bytomiu, został jednym z laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego. Organizatorem konkursu było Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

Konkursowe jury wyróżniło pracę Krzysztofa zatytułowaną Dzień poza kalendarzem i poświęconą obrazowi Olgi Boznańskiej Dziewczyna przy drzewie.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 2 czerwca o godzinie 12.00 w gmachu Muzeum przy placu Jana III Sobieskiego.