zak maj 1„Ale to już było i nie wróci więcej....”


W piątek 28 kwietnia 2017r. uroczyście pożegnaliśmy słuchaczy najwyższych klas i semestrów, którzy ukończyli naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego . Absolwenci klasy 3 LO na Wydziale Wieczorowym i semestrów VI LO1, VI LO2 i VI LO3 na Wydziale Zaocznym otrzymali świadectwa, dyplomy i moc gratulacji – mają powody do zadowolenia i dumy, ponieważ udało im się połączyć zdobywanie wykształcenia z życiem zawodowym i osobistym. Szczególne uznanie dla Pana Artura Chamery z semestru VI LO3 na Wydziale Zaocznym, który otrzymał z rąk dyrektora CKU mgr inż. Ryszarda Kłaka Medal Centrum Kształcenia Ustawicznego –wyróżnienie dla słuchaczy, którzy angażują się w życie szkoły i uzyskują wysokie wyniki nauczania.
A po części oficjalnej były pożegnania z opiekunami semestrów, nauczycielami, pamiątkowe zdjęcia i chwile wzruszeń. W części artystycznej wystąpili w repertuarze wokalno – gitarowym mgr Danuta Sobiesiak i Marek „Makaron” Motyka – znany śląski muzyk.
Zapraszamy absolwentów do kontynuowania nauki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Policealnej Szkole dla Dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w galerii.